Image Blog

Za horizontem krajiny - výstava

Za horizontem krajiny je název výstavy, která probíhá s ohledem na aktuální situaci on-line, a to do konce února. Jsme rády, že můžeme podpořit mladou umělkyni a autorku výstavy Markétu Souhradovou a přiblížit vám instalaci aspoň touto formou. Více v odkazu na fotogalerii pod příspěvkem. Markéta je také duší originálních dřevěných šperků In Between a nedílnou součástí našeho týmu.

Jak vnímáme a prožíváme krajinu? A co se skrývá za horizontem? Rozhlížíme se kolem, osobní pohled nám určuje tok myšlenek. Zimní krajina, která se brzy zazelená. Probouzející se krajina, proměňující se v čase, v jednotlivých ročních obdobích. Krajina ve městě, krajina přetvořená člověkem. Imaginativní krajina. Střípky vzpomínek oživují místa v našich srdcích. Krajina dětství, prvních dobrodružství. Horizont událostí, obraz přírody.

Vedena touhou procházet krajinou a nechat se unášet vlastními představami a myšlenkami, vytvořila Markéta Souhradová pro Galerii Jelení v Praze uměleckou instalaci Za horizontem krajiny. Dílo zachycuje stopy krajiny vyobrazené pomocí experimentální kresby a materiálově pestrých a zároveň surových objektů. 

Autorčin osobní záznam krajiny je dialogem s blízkou krajinou jejího domova. Procházky šumícím lesem, zamrznutí a následné tání ledu, napadené dřevo v lese, proschlé větve stromů, neposekaná tráva na louce, sběr ovoce, vaření, úklid v domě i na zahradě, praskající oheň… Zachycené momenty jsou propletené s realitou každodennosti života a jeho povinnostmi. Všechny poetické, materiálově abstraktně znázorněné procesy se skrze použité materiály – dřevo, cihla, moučkový cukr, kámen porostlý mechem, balicí papír, tuš se solí, přenášejí fyzicky a mentálně zpět do autorčina domova, a aktuálně i do umělecké instalace. 

Mizející horizont krajiny v ostrém slunci či v pichlavém bílém světle napadaného sněhu ilustrují křehké kresby. Na velké formáty balicího papíru ztvárnila Markéta Souhradová obrysy krajiny pomocí solného roztoku a černé tuše smíchané se solí. Horizont krajiny se iluzivně otevírá novým představám, když vykročíme vpřed. A s navracením zpět k domovu se uzavírá, zacykluje. Proces se opakuje, obrazy a vjemy se však stále mění. 

Markéta Souhradová (*1989) je mladou českou výtvarnou umělkyní, která se již během studia v ateliéru doc. Jiřího Kovandy na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem soustředila na prostorovou tvorbu. Autorka se dlouhodobě věnuje site-specific nebo procesuální instalaci a prostorové tvorbě, jenž se obrací na vnímání diváka, jeho představivost i zkušenost s vnímáním vizuálně pestrého světa. Vytváří imaginativně laděné krajiny, scény, situace, které otevírá divákovu vnímání a osobní představivosti. Její práce se vyznačují minimalistickou estetikou, citem pro detail a ladností, ale zároveň surovou materiálovostí u jednotlivých použitých prvků – objektů v instalaci. V uměleckých instalacích z posledních let potkáváme i médium fotografie nebo předměty každodenní potřeby. Ve všech dílech Markéty Souhradové můžeme vidět určitou fascinaci neodmyslitelně věnovanou přírodním materiálům a nezastavitelnému procesu času. Zkoumá vnímání i proměnu vnější i vnitřní krajiny, odrazy prchavých vzpomínek a jedinečných okamžiků, které prožíváme v přírodě nebo industriální krajině. 

Fotogalerie výstavy zde

Adéla Machová & Markéta Souhradová