Image Blog

Sůl z Ibizy

Pokud máte chuť vypravit se s námi za poznáním příběhu o původu našich produktů, vítejte:-) Cesta začíná tam, kde vznikla historie SAL de IBIZA, našeho milovaného top produktu. Soli, která je nenahraditelným pokladem. 

El Parque natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera

Na jihovýchodní části ostrova Ibiza se rozkládá El Parque natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, přírodní park s unikátním ekosystémem, který se stal roku 1999 součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Park s velkým ekologickým významem  a jedinečnou faunou i flórou, se rozkládá na jihu Ibizy, a severu ostrova Formentera, včetně okolních ostrůvků, sahající až na mořské dno, které je v této oblasti pokryto vyjímečným druhem mořské trávy Posidonia oceanica. Rostlina vytváří na dně moře tzv. "podmořské louky", které velmi přispívají k čistotě vody, okysličují ji a také ochraňují pláže a písečné duny před erozí, rostlina se vyskytuje pouze v oblasti Středozemního moře (jiný druh této rostliny najdeme jen u jižního pobřeží Austrálie). Odpad z posidonie mořské byl v minulosti používán např. k vycpávání slamníků, podestýlce pro dobytek, jako izolační a vycpávkový materiál. Protože se používal k balení skla, vžil se pro něj název sklářská řasa. Materiál odpuzuje štěnice. Listy obsahují hodně tříslovin a mají proto svíravé a antiseptické účinky. V některých oblastech Středomoří sloužil popel z rostlin k obohacení půdy minerálními látkami a ve směsi s hnojem jako hnojivo. V dobách nedostatku sloužily rostliny jako krmivo pro domácí zvířata. Plody jsou známy jako mořské olivy, jedlé však nejsou. Na plážích Středomoří se lze často setkat s vláknitými koulemi, které příboj uválí z vymacerovaných cévních svazků listových pochev posidonie mořské. Těmto útvarům se říká příbojové baly.

Součástí přírodního parku jsou i solné pánve neboli salinas, v kterých se už od pradávna těží a sbírá sůl. Počátek získávání přírodní mořské soli na ostrově Ibiza se datuje do doby před 2700 lety. Tato mořská sůl z přírodní rezervace, získávaná již starověkými Féničany, je stále jedním z nejčistších darů matky přírody. Ručně sbíraná, nedotčená jakoukoliv rafinací a chemií. Souhra tradiční řemeslné zručnosti, hojnosti slunce a lehkého větru nám dává tuto zcela přírodní sůl plnou příchuti moře. Její chuť je jemná, přesto aromatická. Ibiza je známa jako “solný ostrov” a těžba a zpracování soli se stalo hlavním zaměstnáním a zdrojem obživy pro místní obyvatele. Až poletíte na Ibizu letadlem, můžete již zdálky vidět bílou horu soli, která připomíná ledovec.  

Solná jezírka a okolí jsou hnízdištěm pro mnoho druhů ptáků, z nichž někteří zde žijí trvale a jiní tady mají zastávku na své migrační cestě. Bylo zde popsáno 210 druhů, mnozí z nich jsou vzácní a chránění. Pokud chcete vidět něco nevídaného jak například hejno plameňáků, brouzdajících v mělkých vodách solných jezírek, musíte se do parku vydat velmi brzy ráno, nejlépe před východem slunce. Ne vždy budete mít štěstí, ale za ten zážitek stojí to alespoň zkusit. Za tú.yo.

Hanka